سابلیمینال درمان کنترل گر

سابلیمینال درمان کنترل گر

سابلیمینال درمان کنترل گر

حتما برای شما هم پیش آمده که در مواقعی قرار گرفته اید،که خواسته یا ناخواسته با فردی مواجه شده اید،که به طور مستقیم یا غیر مستقیم خواهان این بوده است که تسلط روی شما داشته باشد.اعتماد بنفس شما را خرد بکند،توهین کند،و… . بله درست حدس زدید،این شخص دچار بیماری کنترل گری بوده است. متاسفانه زندگی با افراد کنترل گر بسیار سخت است و بعضی موارد غیر قابل تحمل میشود.به نظر بعضی از پژوهشگران و افرادی که در معرض زندگی با این افراد بودند، زندگی بایک دیوانه،یا یک معتاد به الکل یا مخدر ، به مراتب بهتر است از زندگی با فرد کنترل گر. اگر این بیماری در فرد درمان نشود و اقدامی برایش صورت نگیرد،معلوم نیست چه بلایی سر اطرافیان آن بیمار بیفتد. در مواردی دیده شده اطرافیان آن شخص که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.