سابلیمینال افزایش تاثیر نفوذ کلام

سابلیمینال افزایش تاثیر نفوذ کلام

سابلیمینال افزایش تاثیر نفوذ کلام

خواص استفاده از سابلیمینال افزایش تاثیر نفوذ کلام: افزایش محبوبیت افزایش تاثیر پذیری کلام افزایش نفوذ کلام افزایش حس قدرت تاثیر پذیری دیگران سابلیمینال افزایش تاثیر نفوذ کلام چگونه عمل میکند؟ این پیام ها از آنجا که به طور ریز گفتاری هستند،به ضمیر ناخودآگاه فرد نفوذ کرده،و باعث برنامه ریزی در رفتار و شخصیت فرد میشوند. در این سابلیمینال همانند سابلیمینال های دیگر از پیام ها و عبارات تاکیدی علمی و مناسب استفاده شده،و پس از دوره مصرف شاهد تغییرات عمده در فرد میشود. جملات تاکیدی سابلیمینال افزایش تاثیر نفوذ کلام : من خیلی نفوذ کلامم قویه من ارثی نفوذ در کلام دارم میدانم چه بگویم به موقع حرف میرنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.