توسعه‌ی حرفه‌ای بین بازمهندسی و بهبود مستمر

توسعه‌ی حرفه‌ای بین بازمهندسی و بهبود مستمر

توسعه‌ی حرفه‌ای بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement عنوان فارسی: توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر چکیده بازمهندسی و بهبود مستمر رویکردهای فوق العاده عالی در «حیات» سازمان محسوب می‌شوند. مطالعات فعلی، هم بر تفاوت‌ها و هم بر شباهت‌های بین این دو رویکرد تاکید می‌کنند. هدف از مطالعه‌ی فعلی کاربردی‌نمودن مفهوم این دو رویکرد در پیشرفت زندگی شخصی است. جهت‌گیری به سمت هر یک از این دو رویکرد بستگی به خصوصیات شخصی متعددی دارد. آزمون‌های مختلفی برای بررسی شخصیت، ریسک‌پذیری، خودکام‌بخشی از طریق شغل، سازگاری با تغییرات و غیره انجام شد. این آزمون‌ها در یک سیستم نرم افزاری انجام شد. نتایج نشان داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.