برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بسته بندی آن

برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بسته بندی آن

برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بسته بندی آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: AN OVERVIEW OF PROSPECTIVE APPLICATION OF NANOEMULSIONS IN FOOD STUFFS AND FOOD PACKAGING عنوان فارسی: برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بسته بندی آن چکیده استفاده از نانوامولسیون ها، مثالی است از چگونگی کاربرد نانوتکنولوژی بر فرایند موجود که فواید و سودهایی را برای صنعت غذا و مواد غذایی در پی دارد. نانوامولسیون ها برای جلوگیری از آلودگی بسته بندی مواد غذایی و تجهیزات بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی نواحی که نانوتکنولوژی ها جهت تفاوت قائل شدن در پروسه گوشت در آینده ای نه چندان دور بستگی به بسته بندی دقیق گوشت و محصولات گوشتی دارد. تعداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.