ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC

ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC

ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Improvement in Dynamic Performance of an Interconnected Power System in LFC using PID and Fuzzy Controller عنوان فارسی: ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از کنترلر فازی و PID چکیده کنترل فرکانس بار (LFC) در یک سیستم برای حفاظت از فرکانس سیستم برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد و نیروی خط یک قسمت یکپارچه را در محدوده های تعریف شده حفظ می کند. در این مقاله، فرکانس بار و نیروی خط پیوندی در سه قسمت از سیستم برق یکپارچه ابتدا به وسیله کنترلر معمولی PID کنترل می شود تا تغییرات حاصله در فرکانس سیستم را ترتیب بندی کند تعداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.